Tullregler icke EU-land

Tullregler

Observera att alkoholvaror endast får föras in av den som fyllt 20 år och att tobaksvaror endast får föras in av den som fyllt 18 år.

Icke EU-land omfattar även Kanarieöarna.

Alkohol: 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin) 4 liter vin och starköl**.

Tobak: 200 st cigaretter, eller 100 cigariller, eller 50 cigarrer, eller 250 g röktobak, eller ett proportionellt urval av dessa tobaksvaror* snus**.

* En resande kan välja en mindre mängd cigaretter för att tullfritt kunna föra in även t ex cigarrer (exempelvis 100 cigaretter och 25 cigarrer). Observera att denna möjlighet inte finns på skatteområdet.

** Det finns ingen mängdbegränsning för införsel av snus eller öl för eget bruk. Det finns dock ett maximalt värde på 1700 kr som inte får överstigas utan att tull och skatt måste betalas. I detta belopp ingår samtliga varor som införskaffats under resan.

Spritdryck: alkoholhalten överstiger 22 volymprocent. Starkvin: alkoholhalt överstiger 15, men inte 22 volymprocent. Vin: annat vin än starkvin, samt annan alkoholdryck som överstiger 3,5, men inte 15 volymprocent och som inte är starköl. Starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

Det är den enskilde resenärens egna ansvar att hålla sig à jour med gällande tullregler för respektive inreseland.  

För mer information - Tullverket.