Reklamationer

Glöm inte att dina synpunkter ska vara oss tillhanda senast två månader efter hemkomsten.

När din reklamation är oss tillhanda skickar vi en skriftlig bekräftelse. Enklare ärenden svarar vi dock på tidigare. Handläggningstiden beror på att vi ska hinna kontakta berörd personal och samarbetspartners, för att samla in information om ärendet.

Våra handläggare som sedan bedömer ärendet har lång erfarenhet av reklamationshantering och resebranschen. Alla handläggare är väl insatta i resevillkoren, branschpraxis, paketreselagen och Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer. När handläggningen är klar får du ett skriftligt besked där vi meddelar vårt beslut.

 


 

För att göra en reklamation gällande en resa med Novair, vänligen fyll i formuläret nedan:

Skicka in reklamation