Dina rättigheter

Dina rättigheter

Dina rättigheter

I detta informationsmeddelande sammanfattas de regler för skadeståndsansvar som tillämpas av EG-lufttrafikföretag enligt gemenskapslagstiftningen och Montrealkonventionen.

För ytterligare information är ni välkommen att kontakta vår kundservice.

Förskottsbetalningar

Förseningar av passagerare

Förseningar av bagage

Förstörelse, förlust av eller skada på bagage

Högre gränser för bagage

Klagomål avseende bagage

Tidsfrist för att väcka talan

Grunden för informationen

Ersättning vid dödsfall eller kroppsskada

Nekad ombordstigning, försenade eller inställda flygningar

Utförande och avtalsslutande flygbolags skadeståndsansvar