Efter resan

Skadat/förlorat bagage

Information angående skadat eller förlorat bagage.

Läs mer

Kvarglömt ombord

Information om hur vi hanterar kvarglömda artiklar ombord.

Läs mer

Förseningar

Hur Novair hanterar eventuella förseningar.

Läs mer

Dina rättigheter

Dina rättigheter enligt Montrealkonvention och EU-förordningen.

Läs mer