Syrgas

Det finns medicinsk syrgas tillgänglig ombord för akuta sjukdomsfall. Om du har behov av syrgas under flygningen måste du själv medtaga den syrgas du behöver.

Vissa begränsningar finns angående antal flaskor som får tas med (4 stycken/person), samt hur dessa ska förvaras/förpackas.

Vi godkänner följande syrgas cylindrar:

- AGA OTM-1
- NEDRON VAGABOND
- AIOLOS SOLISTA
- ImPULSE
- Freestyle portable oxygen concentrator

Anmälan om medtagande av syrgasflaskor måste göras senast 7 dagar innan avresa, då det finns begränsningar för hur många flaskor som får finnas ombord. Ett läkarintyg, som verifierar att du är i kondition att flyga samt att den syrgas du har med dig är tillräcklig, måste medtas på resan samt skickas in till vår kundservice. Novair kundservice ställer ut ett godkännande, som ska uppvisas vid incheckning samt för kabin personalen.