Mediciner

Det finns enklare medicinsk utrustning ombord såsom medel mot åksjuka, magsjuka, huvudvärk och plåster. Är du beroende av någon medicin måste den finnas lätt tillgänglig i ditt handbagage ombord. Vi har ingen möjlighet att förvara mediciner kallt. Ta gärna med en liten kylväska om du vet att dina mediciner behöver förvaras kallt under en längre tid.

Vi har även en doktorsväska med på samtliga flygningar med mer avancerad sjukvårdsutrustning, denna får dock endast användas av legitimerad sjukvårdspersonal.

Vänligen notera att man kan behöva läkarintyg på sin medicin vid resa till vissa länder, kontakta din läkare för vidare information.

På flygplatsernas hemsida, Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter, finner du information om regler vid medförsel av mediciner.