Placering ombord

A321 Novair

Passagerare med funktionsnedsättning tas i största möjliga mån ombord före de andra passagerarna för att finna sig tillrätta. Vi ber därför att passagerare med funktionsnedsättning befinner sig vid gaten senast 60 minuter innan avgång.

För passagerare som inte själva kan ta sig utan hjälp till en nödutgång gäller speciella sittplatsregler. Ni har möjlighet att sitta var som helst i flygplanet dock ej i direkt anslutning till en nödutgång. För dig som är blind eller döv gäller inte dessa regler, är du däremot blind och döv innefattas du av dessa regler och får ej sitta vid nödutgång.

Tänk på att kabinpersonalens möjligheter att hjälpa till ombord är begränsad till enklare assistans.