Assistanshund

Vi accepterar assistanshund ombord på våra flygningar under förutsättning att hunden kan identifieras. När assistanshunden är i tjänst ska den bära Svenska Brukshundsklubbens tjänstetäcke och föraren ska ha tillhörande legitimation. Hund för känslomässigt stöd accepteras inte ombord på Novair.