Funktionsnedsättning

En person vars rörlighet är nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller på grund av annan funktionsnedsättning eller ålder och vars situation kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till särskilda behov.

Assistans
Flygplatsen kan erbjuda olika former av assistans till passagerare med funktionsnedsättning. Det är viktigt att man redan då resan bokas meddelar sin researrangör om vem som har funktionsnedsättning och vilket behov av hjälp man har. Researrangören vidaresänder denna information till flygbolaget, som i sin tur beställer tjänsten av flygplatsen.

Som flygbolag är vi skyldiga att beställa assistans senast 48 timmar innan avresa. Flygplatspersonal assisterar passagerare med funktionsnedsättning från ankomst till flygplats, bär på och av flygplanet och assisterar ut igen från flygplatsen. Inom  EU har passagerare med funktionsnedsättning rätt till assistans på flygplatsen enligt följande tider:

Om assistans önskas från incheckning
Om ingen tidpunkt bestämts senast 1 timme före den angivna avgångstiden.

Om assistans önskas från Pick up-points
Om ingen tidpunkt bestämts, senast 2 timmar före den angivna avgångstiden.

EU-förordning
Läs mer om rättigheter i samband med flygresor inom EU för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, EU-parlamentets och rådets förordning hos Transportstyrelsen.

Att resa med särskilda behov
Transportstyrelsen har även bra information om allt man bör känna till inför flygresan om man har särskilda behov - läs mer här.

Placering ombrord

Placering ombrord

Passagerare med funktionsnedsättning tas i största möjliga mån ombord före de andra passagerarna för att finna sig tillrätta. Vi ber därför att passagerare med funktionsnedsättning befinner sig vid gaten senast 60 minuter innan avgång.

För passagerare som inte själva kan ta sig utan hjälp till en nödutgång gäller speciella sittplatsregler. Ni har möjlighet att sitta var som helst i flygplanet dock ej i direkt anslutning till en nödutgång. För dig som är blind eller döv gäller inte dessa regler, är du däremot blind och döv innefattas du av dessa regler och får ej sitta vid nödutgång.

Tänk på att kabinpersonalens möjligheter att hjälpa till ombord är begränsad till enklare assistans.

Rullstol

Rullstol

Behöver du ha med dig en rullstol är det viktigt att du anger vilken typ av rullstol det gäller. Här kan du fylla i formuläret som skickas till vår kundservice.

Rullstol får du ta med dig kostnadsfritt, oavsett typ. 


Manuell rullstol
Rullstolen checkas in som vanligt bagage och du får låna en rullstol ut till flygplanet. I vissa fall går det att använda den egna rullstolen fram till flygplansdörren, kontakta gärna din avreseflygplats för närmare information.

Eldriven rullstol
På grund av vikt och utrymme kan vi endast ta med ett begränsat antal eldrivna rullstolar. Din resebyrå måste på förhand boka in denna hos oss med uppgift om typ, vikt samt storlek. För att få plats i lastutrymmet har vi följande maxmått för rullstolen: Höjd 1,19 m och bredd 1,43 m.

Rullstolen måste vara utrustade med ett torrcells eller gelbatteri, dessutom krävs följande:

  • Batteriet måste vara ordentligt fastsatt i rullstolen
  • Batteriet ska vara frånkopplat samt ordentligt isolerat för att förhindra kortslutning.

Följande batterier accepteras ej;

  • Litiumbatterier med en kapacitet över 300Wh.
  • Vätskebatterier som ej är läckagesäkra.

Ledsagare

Ledsagare

De flesta passagerare kan flyga med oss utan assistans, men i vissa fall kan en ledsagare behövas för att hjälpa till vid nödsituationer och för att följa säkerhetsföreskrifterna.

Vi rekommenderar att du reser med ledsagare om:

  • Du har en intellektuell funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning och använder dig av ledsagare eller personlig assistans i din vardag.
  • inte förmår att förstå och reagera på säkerhetsinstruktioner från personalen.

En personlig assistent eller ledsagare är en person som ansvarar för din bekvämlighet och ditt välbefinnande under resan. Ledsagaren måste vara minst 16 år, ha en bokad plats och ska sitta bredvid dig.

Assistanshund

Assistanshund

Vi accepterar assistanshund ombord på våra flygningar under förutsättning att hunden kan identifieras. När assistanshunden är i tjänst ska den bära Svenska Brukshundsklubbens tjänstetäcke och föraren ska ha tillhörande legitimation. Hund för känslomässigt stöd accepteras inte ombord på Novair.