Funktionsnedsättning

En person vars rörlighet är nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller på grund av annan funktionsnedsättning eller ålder och vars situation kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till särskilda behov.

Assistans
Flygplatsen kan erbjuda olika former av assistans till passagerare med funktionsnedsättning. Det är viktigt att man redan då resan bokas meddelar sin researrangör om vem som har funktionsnedsättning och vilket behov av hjälp man har. Researrangören vidaresänder denna information till flygbolaget, som i sin tur beställer tjänsten av flygplatsen.

Som flygbolag är vi skyldiga att beställa assistans senast 48 timmar innan avresa. Flygplatspersonal assisterar passagerare med funktionsnedsättning från ankomst till flygplats, bär på och av flygplanet och assisterar ut igen från flygplatsen. Inom  EU har passagerare med funktionsnedsättning rätt till assistans på flygplatsen enligt följande tider:

Om assistans önskas från incheckning
Om ingen tidpunkt bestämts senast 1 timme före den angivna avgångstiden.

Om assistans önskas från Pick up-points
Om ingen tidpunkt bestämts, senast 2 timmar före den angivna avgångstiden.

EU-förordning
Läs mer om rättigheter i samband med flygresor inom EU för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, EU-parlamentets och rådets förordning hos Transportstyrelsen.

Att resa med särskilda behov
Transportstyrelsen har även bra information om allt man bör känna till inför flygresan om man har särskilda behov - läs mer här.

Placering ombrord

Rullstol

Ledsagare

Assistanshund