Tankar om turbulens

tankar om turbulens

1. Flygplan guppar på luftvågor precis som båtar på havet. Det viktigaste som händer i cockpiten när planet guppar är att kaptenen ställer ifrån sig kaffekoppen. Det ska gunga när man flyger.

2. Det finns olika typer av turbulens. Ibland beror den på vindar. Men det kan vara både vindstilla och molnfritt när man kliver på planet och ändå är det turbulens i luften.

3. När piloterna får indikationer på att det kan bli turbulent tänder de skylten med säkerhetsbältessymbolen. Då är det viktigt att sitta fastspänd eftersom man inte vet hur kraftig turbulensen blir. Det är vanligt att även kabinpersonalen måste sitta fastspänd. Piloterna har kontinuerlig kontakt med kabinpersonalen för att avgöra om de kan fortsätta sitt arbete i kabinen. Om turbulensen ökar så går det fortare för personalen att gå till sina platser än för många passagerare som bland annat står i toakön.

4. När det är turbulens vid start och landning, det vill säga nära marken, kan det bero på att luft stiger när den värms upp. Eftersom marken kring en flygplats ofta består av asfalt, skog och kanske vatten så stiger luften olika fort. Sjön kanske är kall medan asfalten är varm om solen skiner. Kall luft är tät och varm luft är tunn och stiger. Då bildas det vågor i luften. Eftersom flygplanet passerar igenom dessa områden så rör sig flygplanet på vågorna. Ungefär som en båt som guppar på vågorna.

5. Turbulens vid start och landning kan också bero p´å vindriktningar. Ibland finns det berg som gör att vindarna virvlar på ett sätt som ger turbulens. Ibland kan det vara när vinden rör sig kring byggnaderna på flygplatsen som turbulens bildas. Det är olika på olika flygplatser vid vilka vindstyrkor som det kan bli turbulens.

6. Turbulens är vanlig i och omkring moln. Moln består av små vattendroppar eller iskristaller. I områden där det finns mycket vatten och is kan det vara turbulent. Väderradarn i flygplanet visar var och hur mycket vatten det finns inne i och omkring molnet. Piloterna kan med radarns hjälp lätt undvika turbulens i samband med moln.

7. Det finns turbulens som kan uppstå i klar luft i vackert väder uppe på hög höjd. Denna typ av turbulens kan tillexempel förekomma i gränsskiktet mellan två vädersystem (till exempel ett hög- och ett lågtryck) och i samband med kraftig vind och jetströmmar. Väderochvindprognoserna uppdateras flera gånger varje dygn och piloten bedömer var det kan finnas turbulens på grund av vind redan innan de börjar resan.

8. Om vinden blåser kraftigt över en bergskedja kan det bli turbulent och lävågor på läsidan av berget, även på hög höjd. Ibland kan man se linsformade moln som finns där det är turbulent.

9. Under turbulens hör man ofta att varvtalet på motorerna ändras. Det är för att de parerar farten. När vinden gör att flygplanet går fortare bromsas planet och när vinden ger motstånd så gasar planet.

10. Vingarna på flygplanet rör sig vid turbulens. När planen certifieras böjs vingarna upp och ner flera meter.


Turbulens är en del av flygets vardag. Låt den gunga dig till sömns!


Skrivet av Helena Källgren, chefsredaktör på Novairs ombordtmagasin Stopover.  Helena har tagit fram artikeln tillsammans med Kapten Helmut Schmidt som är Safety-ansvarig på Novair.