Psykiatriska servicehundar

Om du vill ha med dig din psykiatriska servicehund måste du uppvisa dokumentation på att det är en servicehund.