Pass & Visum

pass och visum

Pass vid resor inom Schengenområdet

Vid in- och utresa i land som ingår i Schengensamarbetet utförs alltid id-kontroll på Novairs avgångar i samband med incheckning och ombordstigning. Däremot genomför inte gränspolisen någon passkontroll. Läs mer om resor inom Schengenområdet på polisens hemsida.

Pass vid resor utanför Schengenområdet

Vid in- och utresa i land som inte ingår i Schengensamarbetet krävs pass. En kontroll av pass och resedokument sker hos gränspolisen och vid incheckning.

Nationellt id-kort, körkort och SIS-märkt id-kort

Svenska nationella id-kort, körkort och SIS-märkta id-kort gäller endast som identitetshandling på Novairs avgångar inom Schengenområdet. (Det nationella identitetskortet som utfärdas av Polisen gäller för resa inom Schengenområdet som en fullgod resehandling eftersom det styrker såväl innehavarens identitet som medborgarskap. Novair godtar även körkort och SIS-märkta id-kort som identitetshandling vid resa inom Schengen, trots att svenska körkort inte anger medborgarskap.)

Visum

För inresa till vissa länder krävs visum, och det är resenärens ansvar att se till att ha ett giltigt visum vid avresa. (Läs mer om villkor för pass och visum i olika länder.)

Giltigt pass

För resor till de flesta länder utanför Schengenområdet krävs att passet är giltigt minst 6 månader efter hemresedatum. För exakt information om landet du ska till, kontakta landets ambassad. Dessutom får ingen sida i passet vara skadad eller utsatt för någon form av åverkan. Ett trasigt pass är inte giltigt. Novair ansvarar inte för följderna om resenären saknar giltigt pass eller visum. Kontrollera gärna att ditt pass är giltig inför resan, och tänk på att beställa ett nytt i god tid.

Ha med dig pass

Vi rekommenderar att du alltid tar med ditt pass vart du än reser. Tänk på att du i många länder måste kunna styrka både din identitet och ditt medborgarskap vid incheckning på hotell, eller på anmodan av polis eller annan myndighet. Pass är i dessa fall oftast den enda giltiga identitetshandlingen. Detta gäller såväl barn som vuxna. Observera att det krävs pass med fotografi även för spädbarn. Läs mer om pass och id-kort på Polisens hemsida.