Ankomstinformation

På flygplatsernas hemsida, Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter, finns upplysningar om ankomsttider på svenska flygplatser som drivs av dem. Där finner du även kontaktuppgifter för respektive flygplats.